Ghép tên vào giấy chứng nhận hoàn thành khóa học thầy lộc

 chào lưu làm bằng và giấy chứng nhận của thầy Lộc Fuho đang rất là hot nên nay rảnh dỗi quyết định chế cho mọi người chiếc giấy chứng nhận cách sử dụng đơn giản chỉ việc tải về và điền thông tin

Yêu cầu : 

  • Máy tính
  • Cần cài đặt phần mềm photoshop
"nếu bạn không có máy tính cũng không sao mình có thể làm giúp bằng cách sau nhập Gmail của các bạn vào from dưới và điền thông tin"
https://drive.google.com/drive/folders/1Z_9QlRrVfzekTM1Gr9-iDjOJ8lFM6UY6?usp=sharing

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesUm2-ZBCeS_T6lcC185qLcVqt57vAIqvOz_EDlKNgYIe43g/viewform